[2023-02-28] Another monster & combat update

This post in other languages: Українська версія


A small game update that includes few more monster skills, various monster and character stat adjustments, bug fixes, and more… Early level combat now should feel better.

Added

 • Client crash reporter service implemented. Now you can submit crash reports directly from the error window (previously it was leading to a non-existent page).
 • A bunch of new monster skills for: Mermaids, Mermen, Steel Chon-Chons, Sharks, Flatros, Rodha Frogs, Tagata Clan bandits.
 • Experimental Spanish language added.

Changed

 • Base melee/ranged/magic attack value for characters increased by 7 and now equals to 10 for melee, 12 for ranged, and 19 for magic.
 • Various monster stat and AI adjustments for: Mermen, Vadons and Small Vadons, Unripe Pukui, Unripe Puku-Puku , Cave Puffers, Tagata Clan bandits, Bon-Bon, Chon-Chons and Small Chon-Chons, Turtle.

Fixed

 • Various fixes regarding the “Move to target” option behavior. Now it should be more consistent.
 • Armor damage calculation fixes.
 • Lif Island Cattleya respawn point fixed.
 • Various “under-the-hood” server improvements.
1 Like

Український переклад оригінальної публікації.


Невелике оновлення гри, що включає в себе додаткові навики монстрів, різноманітні коригування характеристик для монстрів і персонажів, виправлення помилок тощо… Битва з монстрами на початкових рівнях тепер має відчуватися значно краще.

Додано

 • Впроваджено систему звітування про збої клієнта. Тепер ви можете надсилати звіти про збої безпосередньо з вікна помилки (раніше це вело на неіснуючу сторінку).
 • Купа нових навиків монстрів для: Русалок, Мерманів, Сталевих Чон-Чонів, Акул, Флатро, Жаб Род, бандитів клану Тагата.
 • Додано експериментальний іспанський переклад гри.

Змінено

 • Базове значення атаки ближнього/дальнього/магічного бою для персонажів збільшено на 7 і тепер дорівнює 10 для ближнього бою, 12 для дальнього бою та 19 для магії.
 • Різноманітні правки характеристик та ШІ монстрів для: Мерманів, Вадонів та Малих Вадонів, Незрілих Пукуї, Незрілих Пуку-Пуку, Печерних Іглобрюхів, Бандитів Клану Тагата, Бон-Бонів, Чон-Чонів та Малих Чон-Чонів, Черепах.

Виправлено

 • Різні виправлення щодо поведінки опції автоматичного руху до цілі. Тепер вона має впливати на переміщення більш інтуітивно.
 • Виправлено розрахунок пошкоджень броні.
 • Виправлено точку відродження Каттлеї на Острові Ліф.
 • Різноматінті фнутрішні покращення сервера.