Ymirheim Translate: A Community Translation Project

This post in other languages: Українська версія


I’m happy to introduce a new development tool for Ymirheim, that is now publicly available to everyone: Ymirheim Translate.

You can find it at translate.ymirheim.org.
To access it, you must log in with your Ymirheim ID.

With this tool, you now can contribute to the project translation:

  • Help with translation into your native language,
  • Make suggestions to improve already existing translations,
  • Report any problems with translations,
  • Or even suggest changes to the original (English) texts.

Ymirheim Translate is built with Weblate, a popular open-source web application, and it comes with a lot of useful features aimed to help with the translation process, for instance: glossaries, translation memory, automated translations using Google Translate, various quality checks, moderation/review/reporting workflow, extensive documentation, and most important, it’s now fully integrated with Ymirheim development pipeline.

If you wish to help with the translation, please read the Instructions for translators first (you can find those in the project’s Info tab).

In addition to the previously available languages, Ymirheim Translate has been used by me to create the Ukrainian translation (see the announcement post). Also, by multiple requests, Portuguese language has been added to the list of available translations. Although, unfortunately I personally won’t be able to contribute to that translation because of my limited knowledge of Portuguese. So the only hope is for the community.

If you wish to add your language, please read the corresponding section in the instructions for translators first.

Hopefully this tool will help us improve the game and make it available for more people.

If you have any questions regarding the translation process or Ymirheim Translate itself, please don’t hesitate to ask either here, or in our Discord server.

Український переклад оригінальної публікації.


Радий представити новий інструмент розробки проекту Імірхейм, який тепер є загальнодоступним для всіх: Ymirheim Translate.

Ви можете знайти його за адресою translate.ymirheim.org.
Щоб отримати доступ, ви повинні увійти за допомогою свого Ymirheim ID.

За допомогою цього інструменту тепер ви можете зробити свій внесок у переклад проекту:

  • Допомогти з перекладом на вашу рідну мову,
  • Внести пропозиції щодо покращення вже наявних перекладів,
  • Повідомити про будь-які проблеми з перекладами,
  • Або навіть запропонувати зміни до оригінальних (англійських) текстів.

Ymirheim Translate створено за допомогою системи Weblate, популярної веб-програми з відкритим кодом, і містить багато корисних функцій, які допомагають у процесі перекладу, наприклад: глосарії, пам’ять перекладів, автоматизовані переклади за допомогою Google Translate, різноманітні перевірки якості, робочі процеси модерації/перевірки/повідомлень, обширна документація та, що найголовніше, тепер він повністю інтегрований у процес розробки проекту Імірхейм.

Якщо ви бажаєте допомогти з перекладом, спершу прочитайте Інструкції для перекладачів (їх можна знайти на вкладці «Інформація» проекту).

В доповнення до раніше доступних мов, Ymirheim Translate був використаний мною для створення українського перекладу (дивіться основну публікацію). Також, за численними запитами, до списку доступних перекладів додано португальську мову. Хоча, на жаль, я особисто не зможу зробити свій внесок у цей переклад через моє обмежене знання португальської. Тож єдина надія – на нашу спільноту.

Якщо ви бажаєте додати свою мову, спершу прочитайте відповідний розділ інструкцій для перекладачів.

Сподіваюся, цей інструмент допоможе нам покращити гру та зробити її доступною для більшої кількості людей.

Якщо у вас виникли запитання щодо процесу перекладу чи самого Ymirheim Translate, будь ласка, не соромтеся запитувати тут на форумі або у нашому Діскорді.